De GitaarAcademy
De leukste gitaarles in Apeldoorn!
 

Huisregels

Cursusjaar

 • Lesjaar 2021-2022 start op maandag 30 augustus 2021.
 • Het cursusjaar bestaat uit 38 lesweken (aanvang september).
 • De GitaarAcademy houdt zich aan de schoolvakanties in Apeldoorn. Zie het jaarrooster voor de precieze lesdagen.
 • Je kan op elk moment in het lesjaar een proefles aanvragen en instromen.
 • De cursist heeft een termijn van 1 maand om de cursus op te zeggen.
 • In onderling overleg tussen de cursist en De GitaarAcademy kan er worden besloten om de lessen tijdens de schoolvakanties door te zetten. Deze lessen worden aan het eind van de desbetreffende maand gefactureerd aan de hand van de volgende formule:
  (aantal losse lessen  X  lesprijs)

Uitval van lessen

 • Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie van het lesgeld. In eerste instantie worden de lessen ingehaald of wordt er een vervanger ingezet. Wanneer dit voor beide partijen niet haalbaar is, wordt er naar een passende oplossing gekeken.

Verzuim van de leerling

 • De GitaarAcademy wordt graag minimaal 24 uur voor aanvang van de les op de hoogte gebracht over het verzuim van een cursist. De cursist heeft recht op twee inhaallessen per jaar. Daarna worden de lessen niet ingehaald. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.


Proefles

 • De lestijd van de proefles wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • Indien de cursist de proefles op het afgesproken tijdstip verzuimt (zonder tijdige afmelding), vervalt het recht op een gratis proefles.
 • Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de proefles ingehaald op een nader te overleggen tijd.


Lesgelden

 • Bij een wekelijks of een om de week les abonnement ontvang je een maandelijkse factuur met een vast maandelijks termijnbedrag met uitzondering van augustus.
 • Strippenkaarten dienen vooraf te worden betaald.


Overig

 • Op verzoek en/of met toestemming van de cursist worden tijdens de les video/geluidsopnames gemaakt. Deze opnames mogen niet zonder toestemming van de docent en/of van de cursist openbaar worden gemaakt. Ook niet als de cursist zelf opnames maakt.
 • Pim Stegeman Music is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist.


Geldigheid

  • Deze bepalingen zijn geldig van 30 augustus 2021 tot en met 31 augustus 2022.


   
   
  E-mailen
  Bellen